Thẻ Gate 100k

Thẻ gate 100k dùng để chơi các loại game do công ty FPT phát hành như: Thiên Long Bát bộ, MU, Đặc nhiệm, Priston tale...

Ngoài ra thẻ gate còn dùng nạp cho các mạng di động, có thể thay thế thẻ điện thoại ở Việt Nam.

Tại Vnsupermark còn có các loại thẻ gate 1 triệu, thẻ gate 5 triệu , gate 500k, gate 200kgate 2 triệu

Đơn vị tiền tệ và tỷ lệ chuyển đổi:

a. Sử dụng thẻ gate nạp vào tài khoản passport GATE: Đơn vị: VNĐ → BẠC, tỷ lệ: 1:1 (1000 VNĐ đổi được 1 BẠC)

b. Chuyển tiền từ passport GATE vào tài khoản Thiên Long Bát Bộ: Đơn vị: BẠC → BẠC (Khác với Đồng, Bạc, Vàng trong game), tỷ lệ: 1:1

c. Đổi BẠC thành Kim Nguyên Bảo: Đơn vị: BẠC → KNB, tỷ lệ: 75:1 (75 BẠC đổi được 1 KNB).

Giá: 99,000 VND

  Sản phẩm cùng loại

Mua thẻ Gate 10 triệu tại Vnsupermark.com nhanh chóng, dễ dàng thanh to&aacu...
Thẻ gate 5 triệu là mệnh giá lớn thứ 2 được bán tại Vnsupermark....
Thẻ gate 2 triệu là loại game do công ty FPT phát hành dù...
Thẻ Gate 1 triệu tại Vnsupermark.com là mệnh giá thẻ mà được nhiều ga...
Thẻ gate 500k dùng để chơi các loại game do công ty FPT phá...
Thẻ gate 200k dùng để chơi các loại game do công ty FPT phát h&...