Thẻ Gate 500k

Thẻ gate 500k dùng để chơi các loại game do công ty FPT phát hành như: Thiên Long Bát bộ, MU, Đặc nhiệm, Priston tale...

Ngoài ra thẻ gate còn dùng nạp cho các mạng di động, có thể thay thế thẻ điện thoại ở Việt Nam.

Tại Vnsupermark còn có các loại thẻ gate 1 triệu, thẻ gate 5 triệu , gate 2 triệu, gate 200kgate 100k

Đơn vị tiền tệ và tỷ lệ chuyển đổi:

a. Sử dụng thẻ gate nạp vào tài khoản passport GATE: Đơn vị: VNĐ → BẠC, tỷ lệ: 1:1 (1000 VNĐ đổi được 1 BẠC)

b. Chuyển tiền từ passport GATE vào tài khoản Thiên Long Bát Bộ: Đơn vị: BẠC → BẠC (Khác với Đồng, Bạc, Vàng trong game), tỷ lệ: 1:1

c. Đổi BẠC thành Kim Nguyên Bảo: Đơn vị: BẠC → KNB, tỷ lệ: 75:1 (75 BẠC đổi được 1 KNB).

  Sản phẩm cùng loại

Mua thẻ Gate 10 triệu tại Vnsupermark.com nhanh chóng, dễ dàng thanh to&aacu...
Thẻ gate 5 triệu là mệnh giá lớn thứ 2 được bán tại Vnsupermark....
Thẻ gate 2 triệu là loại game do công ty FPT phát hành dù...
Thẻ Gate 1 triệu tại Vnsupermark.com là mệnh giá thẻ mà được nhiều ga...
Thẻ gate 200k dùng để chơi các loại game do công ty FPT phát h&...
Thẻ gate 100k dùng để chơi các loại game do công ty FPT phá...